Primaria Municipiului Craiova


Versiunea 1.0


Aplicaţie informatică pentru utilizarea serviciului "Depunere solicitări on-line – Eliberare certificate Fiscale"


Aplicația permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în orice moment al zilei, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul Primaria Municipiului Craiova, să acceseze următoarele funcţionalităţi ale serviciului "Depunere solicitări on-line – Eliberare certificate Fiscale":

solicitarea și obtinerea Certificatului de Atestare Fiscală
(*) Utilizatorii autentificați în sistem folosind conturi Utilizator/parolă au permisiuni restrânse de acces în sistem; nu vor putea depune declarații și nu vor putea emite sau modifica alte tipuri de documente sau informații.
Pentru depunerea electronică a declaraţiilor fiscale este obligatorie înrolarea în aplicaţia informatică a unei persoane autorizate (deţinător al unei semnături electronice calificate).

Un link de resetare a parolei a fost trimis pe adresa dvs. de mail.
Parola a fost actualizată.
Date societate Date persoană ?
Țară

Denumire societate
Prenume
Forma de organizare
Județ?
Primărie
Localitate
Stradă
Număr
Literă
Bloc
Scară
Etaj
Apartament
Cameră
Cod poștal
Mențiuni
Act de identitate
Registrul comerțului:
/ /
Telefon
Fax
E-mail
Adaugă un cont principal
Cont (cod IBAN 24 caractere)
Bancă
Termene și condiții

?
Deținător semnătură electronică calificată
Nume și prenume
CNP
Adresă e-mail
Adresă
Funcție
Telefon
Calitate
?
Valabilitate document notarial/act identitate/împuternicire
-

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va fi aprobata cererea de inrolare, este necesar sa transmiteti prin posta la sediul Primariei Municipiului Craiova documentul notarial in original. Consultati Ghidul de utilizare:
CIF
Număr
Dată
Nume și prenume reprezentant - coincide cu deținătorul certificatului digital expirat și cu cel al certificatului digital de înrolat.
CNP reprezentant - coincide cu deținătorul certificatului digital expirat și cu cel al certificatului digital de înrolat.
Furnizorul certificatului digital
CIF operator economic - completați codul de înregistrare fiscală al unui operator economic pentru care certificatul digital expirat a fost înrolat în sistem.
Descarcă cerere - document semnat electronic
Documentul se generează, vă rugăm așteptați!