Versiunea 1.0
Sistem de informare si plata on-line a taxelor si impozitelor locale
Sistemul permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, sa se informeze online asupra datoriilor catre bugetul local si sa achite aceste datorii prin intermediul instrumentelor de plata electronica. Operatiunile legate de informare si de plata taxelor si impozitelor pe Internet se pot efectua astfel in orice moment al zilei, fara a mai fi necesara deplasarea la primarie sau la sediul bancii.
  • Informatii cu privire la datoriile fiscale
  • Istoricul platilor
  • Informatii privind bunurile si proprietatile
  • Plata electronica

Primaria Muncipiului Craiova va pune la dispozitie urmatoarele metode de informare si plata:

1. Plata la ghiseele Directiei Impozite si Taxe a Municipiului Craiova situate in Calea Bucuresti nr.51C – incinta Pietei Centrale (12 ghisee) , Centrul de încasare situate pe strada Mitropolit Firmilian nr. 14 (1 ghiseu), Centrul de încasare situat pe Bulevardul Oltenia bloc 65A1 la parter (1 ghiseu), Centrul de încasare (doar pentru taxe judiciare de timbru) “Judecatorie” localizat în Municipiul Craiova, Str. A.I.Cuza. incinta Judecatoriei Craiova, punct de încasare Brazda (Str. Doljului,nr.37, Bl. G4, parter),punct de încasare Rovine (Str. Nicolae Iorga,nr.31, Bl. E1, parter), punct de încasare 1 Mai (Str. Independentei nr. 12, Bl.7, parter), punct de încasare Lapus (Calea Bucuresti, nr.137,Bl.T6, parter)

2. Consultare Impozite OnLine Aplicatie oferita de Primaria Municipiului Craiova pentru consultarea de catre contribuabili a urmatoarelor: impozite datorate de contribuabil bugetului local; situatia platilor; situatia bunurilor aflate in patrimoniu, a taxelor sau a amenzilor; diverse acte administrative emise pentru contribuabil (decizii de impunere, acte de executare – acolo unde este cazul-, etc)

3. Plata on line – se poate efectua prin urmatoarele modalitati: - prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro: 1. plata fara autentificare – se alege optiunea “Plata fara autentificare” in cazul in care cunoasteti suma si contul de trezorerie (ex. caldire, teren,auto, etc.) pentru care doriti sa faceti plata; aceasta modalitate de plata este folosita si in cazul in care se doreste plata unor taxe sau amenzi de circulatie in termen de 48 de ore; 2. plata cu autentificare – se alege optiunea “Plati cu autentificare” in cazul in care detineti un cont de acces pentru Sistemul National de Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP), prin aceasta modalitate se pot plati numai impozite si taxe existente la rolul nominal unic al contribuabilului; In cazul in care nu detineti un cont de acces pentru www.ghiseul.ro va rugam sa adresati Directiei Impozite si Taxe a Municipiului Craiova o cerere pentru emiterea/reemiterea credentialelor. Nota: Pentru platile efectuate prin intermediu www.ghiseul.ro nu se percepe comision platitorului, comisionul este platit de beneficiarul platii. - prin serviciul eBanking - in cazul in care detineti un cont de plata electronica, furnizat de institutia la care aveti deschis un cont curent;Nota :

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31 martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.Bonificatia se acorda persoanelor fizice si juridice. Neplata la termenele scadente atrage calcularea majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Tipul creanţei bugetare Rata/ Data scadenţei Observaţii

Impozitul/Taxa pe cladiri

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul/taxa pe cladiri datorat nu este mai mare de 50 lei, acesta se achita pana la data de 31 martie a anului fiscal

Rata II: 30 septembrie

Impozitul/Taxa pe teren

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul/taxa pe teren datorat nu este mai mare de 50 lei, acesta se achita pana la data de 31 martie a anului fiscal

Rata II: 30 septembrie

Impozitul asupra mijloacelor de transport

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul asupra mijloacelor de trasport datorat nu este mai mare de 50 lei, acesta se achita pana la data de 31 martie a anului fiscal

Rata II: 30 sepembrie

- Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale se acorda in cazul in care se achita integral impozitul datorat pe intregul an fiscal pana la data de 31 martie. Bonificatia este in cuantum de 10% si se acorda pentru categoriile de impozite pe cladiri, teren sau asupra mijloacelor de transport. Bonificatia se aplica pentru contribuabilii persoane fizice si juridice.

- Majorari de intarziere , se aplica in cazul in care contribuabilul nu achita impozitul/taxa in termenele prevazute de lege (31 martie, 30 septembrie) si se aplica incepand cu prima zi ulterioara termenului de plata. Majoararea de intarziere este in cuantum de 1% per luna asupra sumei datorate de catre contribuabil pentru care termenul de plata a expirat. Majorarea de intarziere se aplica pentru contribuabilii persoane fizice si juridice.


Adresa : Str. Calea Bucuresti nr. 51 C

Telefon : 0251.411.111

Fax : 0251.414.237

Email :direxec_dit@primariacraiova.ro

Program relatii cu publicul si incasari

1. Sediul central localizat in Municipiul Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 51C (in incinta Pietei Centrale)

***
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni,Marti,Joi,Vineri 08:30 - 16:00
Miercuri 08:30 - 18:00
Relatii cu publicul (inspectori)
Marti,Joi 08:00 - 12:00
Compartimentul auto
Luni,Joi 08:30 - 14:00
Vineri 08:30 - 13:00
Restituiri
Marti,Joi 14:00 - 16:00

2. Centrul de incasare Mitropolit Firmilian (Serviciul Amenzi) localizat in Municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 14

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Vineri 08:30 - 16:00

3. Centrul de incasare "Orizont" localizat in Municipiul Craiova, Bulevardul Oltenia Bl.65 A1, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Vineri 10:30 - 18:00

4.Centru de încasare "Brazda" localizat in Municipiul Craiova, Str. Doljului,nr.37, Bl. G4, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Vineri 10:30 - 18:00

5. Centru de încasare “Rovine” localizat in Municipiul Craiova, Str. Nicolae Iorga,nr.31, Bl. E1, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Vineri 10:30 - 18:00

6. Centru de încasare “1 Mai” localizat in Municipiul Craiova, Str. Independentei nr. 12, Bl.7, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Vineri 10:30 - 18:00

7. Centru de încasare “Lapus” localizat in Municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr.137,Bl.T6, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Vineri 10:30 - 18:00

8. Centrul de incasare (doar pentru taxe judiciare de timbru) "Judecatorie" localizat in Municipiul Craiova, Str. A.I.Cuza, incinta Judecatoriei Craiova

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari taxe Orele
Luni - Vineri 08:00 - 13:00

9. Contact

Secretariat

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111

(F) 0251 414 237

Director Executiv

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111

(@) direxec_dit@primariacraiova.ro

Program de audiente Director Executiv – Miercuri intre orele 09:00 si 12:00

Director Executiv Adjunct

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111

Program de audiente Director Executiv – Marti si Joi intre orele 09:00 si 12:00


Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Juridice

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111

Serviciul Urmarire, Executare Silită Persoane Juridice

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111

Serviciul Contablitate si Prelucrare Date

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111


Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Fizice

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111

Serviciul Urmarire, Executare Silită Persoane Fizice

Str. Calea Bucureşti 51C

(T) 0251 411 411

Serviciul Recuperare Creante Fiscale si Eliberare Certificate de Atestare Fiscala

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 411