Versiunea 1.0
Sistem de informare si plata on-line a taxelor si impozitelor locale
Sistemul permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, sa se informeze online asupra datoriilor catre bugetul local si sa achite aceste datorii prin intermediul instrumentelor de plata electronica. Operatiunile legate de informare si de plata taxelor si impozitelor pe Internet se pot efectua astfel in orice moment al zilei, fara a mai fi necesara deplasarea la primarie sau la sediul bancii.
  • Informatii cu privire la datoriile fiscale
  • Istoricul platilor
  • Informatii privind bunurile si proprietatile

Primaria Muncipiului Craiova va pune la dispozitie urmatoarele metode de informare si plata:

1. Plata la ghiseele Directiei Impozite si Taxe a Municipiului Craiova situate in Calea Bucuresti nr.51C – incinta Pietei Centrale, Centrul de încasare situat pe strada Mitropolit Firmilian nr. 14, Centrul de încasare situat pe Bulevardul Oltenia bloc 65A1 la parter, Centrul de încasare (doar pentru taxe judiciare de timbru) “Judecatorie” localizat în Municipiul Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 30, incinta Judecatoriei Craiova, punct de încasare Brazda lui Novac (Str. Doljului, nr. 37, Bl. G4, parter),punct de încasare Rovine (Str. Nicolae Iorga,nr.31, Bl. E1, parter), punct de încasare 1 Mai (Str. Independentei nr. 12, Bl.7, parter), punct de încasare Lapus (Calea Bucuresti, nr.137,Bl.T6, parter)

2. Consultare Impozite OnLine Aplicatie oferita de Primaria Municipiului Craiova pentru consultarea de catre contribuabili a urmatoarelor: impozite datorate de contribuabil bugetului local; situatia platilor; situatia bunurilor aflate in patrimoniu, a taxelor sau a amenzilor; diverse acte administrative emise pentru contribuabil (decizii de impunere, acte de executare – acolo unde este cazul-, etc)

3. Plata on line – se poate efectua prin urmatoarele modalitati: - prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro: 1. plata fara autentificare – se alege optiunea “Plata fara autentificare” în cazul în care cunoasteti cuantumul fiecarui impozit în parte (ex. cladire, teren, auto, etc.) pentru care doriti sa faceti plata; 2. plata amenzi – se alege optiunea “Plata amenzi” în cazul în care se doreste plata unor amenzi în termen de 15 zile; 3. plata cu autentificare – va autentificati cu utilizator si parola în cazul în care detineti un cont de acces pentru Sistemul National Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP); prin aceasta modalitate se pot plati numai Impozite, taxe si amenzi existente la rolul nominal unic al contribuabilului; Pentru persoanele juridice: în cazul în care nu detineti un cont de acces pentru www.ghiseul.ro va rugam sa adresati Directiei Impozite si Taxe a Municipiului Craiova o cerere pentru emiterea/reemiterea credentialelor. CERERE DE INREGISTRARE IN SISTEMUL DE NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA ONLINE CU CARDUL BANCAR (SNEP) Nota: Pentru platile efectuate prin intermediu www.ghiseul.ro nu se percepe comision platitorului, comisionul este platit de beneficiarul platii. - prin serviciul eBanking - in cazul in care detineti un cont de plata electronica, furnizat de institutia la care aveti deschis un cont curent;

4. Plata cu ordin de plata Persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita cu ordin de plata taxele si impozitele locale utilizand urmatoarele informatii: Banca: Trezoreria Municipiului Craiova Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova C.U.I.: 4417214 Pentru codul IBAN al contului impozitului/taxei pentru care se face plata, trebuie accesata Lista codurilor IBAN disponibila pe site-ul Primariei Municipiului Craiova www.primariacraiova.ro, sectiunea INFORMATII PUBLICE/ TAXE SI IMPOZITE.

5. Plata cu mandat postal Contribuabilul se prezinta la orice oficiu postal si achita suma ce reprezinta impozitele/taxele datorate. Pe mandatul postal se va trece la destinatar: Primaria Municipiului Craiova, adresa: Strada Targului, nr. 26, Craiova, Dolj, 200632, codul fiscal: 4417214, precum si suma in cifre si in litere. Pe fata cuponului mandatului postal se va trece: expeditorul cu datele de identificare, adresa completa si suma in cifre. Pe verso-ul cuponului se completeaza, la rubrica loc pentru corespondenta, destinatarul – Primaria Municipiului Craiova; Codul fiscal: 4417214; codul IBAN al contului (vezi Lista codurilor) deschis la Trezoreria Municipiului Craiova; Localitatea: Craiova; Suma reprezinta: Exemplu: impozit cladire/teren/mijloace de transport etc.

6. Plata la Statiile de Plata SelfPay Pentru achitarea impozitelor, taxelor si amenzilor, contribuabilii pot plati la orice statie de plată SelfPay, prin introducerea CNP/CUI sau a numarului sau unic de rol fiscal. Platile se pot face in numerar sau prin card bancar (la locatiile unde această optiune este disponibila). Locatiile Statiilor de Plata SelfPay pot fi identificate accesand urmatorul link: selfpay.ro/localizare/

Nota :

Daca se achita integral impozitul/ taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul pe mijloace de transport pana la data de 31 martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%. Bonificatia se acorda persoanelor fizice si juridice. Neplata la termenele scadente atrage calcularea majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Tipul creanţei bugetare Rata/ Data scadenţei Observaţii

Impozitul/Taxa pe cladiri

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul/taxa pe cladiri datorat nu este mai mare de 50 lei, acesta se achita pana la data de 31 martie a anului fiscal

Rata II: 30 septembrie

Impozitul/Taxa pe teren

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul/taxa pe teren datorat nu este mai mare de 50 lei, acesta se achita pana la data de 31 martie a anului fiscal

Rata II: 30 septembrie

Impozitul asupra mijloacelor de transport

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul asupra mijloacelor de trasport datorat nu este mai mare de 50 lei, acesta se achita pana la data de 31 martie a anului fiscal

Rata II: 30 sepembrie

Taxa de parcare

Integral: 31 martie

Pentru mijloacele de transport dobândite ulterior datei de 31 martie, termenul de plata este de 30 zile de la dobândire.

Taxa speciala de salubrizare

25 ale lunii urmatoare


Adresa : Str. Calea Bucuresti nr. 51 C

Telefon : 0251.411.111

Fax : 0251.414.237

Email :direxec_dit@primariacraiova.ro

Program relatii cu publicul si incasari

1. Sediul central localizat in Municipiul Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 51C (in incinta Pietei Centrale)

***
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni,Marti,Joi,Vineri 08:30 - 16:00
Miercuri 08:30 - 18:00
Relatii cu publicul (inspectori)
Miercuri 08:30 - 12:30
Compartimentul auto – str. Amaradia, nr. 93-95 (în incinta D.R.P.C.I.V. Dolj)
Luni,Joi 08:30 - 14:00
Vineri 08:30 - 13:00
Certificate de atestare fiscala
Luni - Vineri 08:30 - 14:00
Restituiri
Marti,Joi 14:00 - 16:00

2. Centrul de incasare Mitropolit Firmilian localizat in Municipiul Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 14

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Vineri 08:30 - 16:00

3. Centrul de incasare "Craiovita - Orizont" localizat in Municipiul Craiova, Bulevardul Oltenia Bl.65 A1, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Joi 10:30 - 18:00
Vineri 09:30 - 17:00

4.Centru de încasare "Brazda" localizat in Municipiul Craiova, Str. Doljului,nr.37, Bl. G4, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Joi 10:30 - 18:00
Vineri 09:30 - 17:00

5. Centru de încasare “Rovine” localizat in Municipiul Craiova, Str. Nicolae Iorga,nr.31, Bl. E1, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Joi 10:30 - 18:00
Vineri 09:30 - 17:00

6. Centru de încasare “1 Mai” localizat in Municipiul Craiova, Str. Independentei nr. 12, Bl.7, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Joi 10:30 - 18:00
Vineri 09:30 - 17:00

7. Centru de încasare “Lapus” localizat in Municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr.137,Bl.T6, parter

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
Incasari impozite/taxe/registratura Orele
Luni - Joi 10:30 - 18:00
Vineri 09:30 - 17:00

8. Contact

Secretariat

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111

(F) 0251 414 237

Director Executiv

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111

(@) direxec_dit@primariacraiova.ro

Program de audiente Director Executiv – Miercuri intre orele 09:00 si 12:00

Director Executiv Adjunct

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111

Program de audiente Director Executiv Adjunct – Miercuri intre orele 09:00 si 12:00


Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Juridice

(E) impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111 – interior 109

Serviciul Urmarire, Executare Silita Persoane Juridice

(E) serviciulciuespj@primariacraiova.ro

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111 - interior 118

Serviciul Contablitate si Prelucrare Date

(E) ciuperceanu.daniela@primariacraiova.ro

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111 - interior 111


Serviciul Constatare, Impunere si Control Persoane Fizice

(E) serviciulciuespf@primariacraiova.ro

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111 – interior 107 / 104 / 119

Serviciul Urmarire, Executare Silita Persoane Fizice

(E) serviciuluespf@primariacraiova.ro

Str. Târgului, Nr. 26

(T) 0251 416235; 0251 416236; 0251 416237 – interior 303 / 305 / 309

Serviciul Recuperare Creante Fiscale si Eliberare Certificate de Atestare Fiscala

(E) certificatefiscale@primariacraiova.ro

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 411

Taxa speciala de salubrizare

(E) taxadesalubrizare@primariacraiova.ro

Str. Calea Bucuresti 51C

(T) 0251 411 111 – interior 108